Em Nguyễn Duy Quyết giành huy chương vàng môn nhảy cao nam tại hội khỏe phù đổng cấp tỉnh lần thứ 18